Graduate Students in Statistics

 • Sevina Chung (MA)
 • Xingdong Feng (MA)
 • Jangman Hong (MA)
 • Jinnan Liu (MA)
 • Yin Liu (MA)
 • Qing Shao (PhD)
 • Sumanth Sharatchandran (MA)
 • Nikolai Slobodianik (PhD)
 • Tao Sun (MA)
 • Baifang Xing (PhD)
 • Peng Zhang (MA)