Schedule for MA3330 M Winter 2003

>
DATE      EVENT
07 Jan 03   First class
14 Jan 03   Assignment #1 due
16 Jan 03   Quiz #1
28 Jan 03   Assignment #2 due
30 Jan 03   Quiz #2
11 Feb 03   Assignment #3 due
13 Feb 03   Quiz #3
17 Feb 03   Reading Week
24 Feb 03   Special assignment on matrix handout
27 Feb 03   Midterm Exam on chapters 1-9+11+matrix handout
10 Mar 03   Assignment #4 due
17 Mar 03   Project Proposal due
20 Mar 03   Quiz #4
24 Mar 03   Assignment #5 due
03 Apr 03   Quiz #5 (Last class)
07 Apr 03   Assignment #6 and Project due
22 Apr 03   Final Exam 8:30-11:30 am